Vol 15, No 2 (2016)

Table of Contents

Sociology

İstihdan İlişkilerinin Taşeronlaşmış Formları ve "Aracı" Aktörleri: İnşaat Sektöründe Ustabaşılar PDF
Elife KART 225-251

Communication

Metaforun Ayrımcı Hegemonyanın İnşasındaki Rolü: Suriyelilerin Haberleştirilmesinde Metafor Kullanımı PDF
Hatice ÇOBAN KENEŞ 253-280

Economics

Yunanistan Borç Krizinin Nedenleri Ve Sonuçları: Yapay Sinir Ağları ile Bir Analiz PDF
Armağan TÜRK, Cemil ERARSLAN 281-302
Dış Borçlanma Çerçevesinde Türkiye Ekonomisi İçin Bir Yatırım Fonksiyonu Modeli (1998-2014 Dönemi) PDF
Pelin KARATAY GÖGÜL 303-325
Determinants of Human Capital Intensity: An Empirical Analysis on Automotive Suppliers in Turkey PDF
Alper SÖNMEZ 327-345

Business

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Duyulan Güveni Etkileyen Faktörler Üzerine Nicel Bir İnceleme PDF
Bahadır ŞAHİN, Hakan Batırhan KARA 347-358
Liderlik Uygulamaları Örgütsel Vatandaşlık Davranışları İlişkisinde Örgütsel Adalet Algısının Düzenleyici Etkisi: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma PDF
Taner DALGIN, Soner TASLAK 359-393
Tevkifata Tabi Bir Teslimin Yeniden Tesliminde Tevkifat - Kdv İadesi Ve Muhasebe Uygulaması PDF
Ahmet YANIK 395-412
Antalya’da Faaliyet Gösteren Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde İnovasyon ve İşletme Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma PDF
H.Mustafa PAKSOY, Nazli ERSOY 413-433

Literature

Deliler Saltanatı Örneğinde Cumhuriyet Devri Popüler Tarih Romanlarında Osmanlı Algısı PDF
Melih ERZEN 435-449
A Note On Child Neglect In American Victorianism: Henry James’ “The Pupil”⃰ PDF
Fatime Gül KOÇSOY 451-460
Issue of Race in White Teeth PDF
Fırat YILDIZ 729-738

Geography

Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler ve Gaziantep İlindeki Yansımaları PDF
Ersin Kaya SANDAL, Mesut HANÇERKIRAN, Mehmet TIRAŞ 461-483
Hitit Başkenti Şapinuva Perspektifinde Ortaköy (Çorum)’ün Doğal, Sosyo-Kültürel Miras Değerleri ve Turizm Potansiyeli PDF
Ali Ekber GÜLERSOY, Özlem GÜLERSOY 485-530

Tourism

Kırsal Turizmde Otantiklik Olgusu: Çamlık Köyü, Bodrum Örneği PDF
Gökhan AYAZLAR, Çisem KARAKULAK 531-548
Reasons of Choosing Recreation Management Departments Within the Body of Tourism Faculties and Expectations of Students PDF
Ercan YAVUZ, Mustafa AKSOY, Ali İSKENDER 549-561
Turizm Rehberliği Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik Tutumları PDF
Seda ŞAHİN, Ayşen ACUN 563-580
Mobile Marketing: Usage of Augmented Reality in Tourism PDF
İbrahim İLHAN, Evrim ÇELTEK 581-599

Education

Attitudes of Students Studying In Health Related Departments towards the Elderly PDF
Sercan ÖZBEK YAZICI, Işıl KALAYCI, Esin KAYA, Ayşe TEKİN 601-614
Liderlik Hangi Sıfatları, Nasıl Alıyor? Liderlik Konulu Makalelerin İncelenmesi PDF
Metin ÖZKAN 615-639
A Blog-Integrated Grammar Instruction Approach: Structure – Andragogy – Blog (SAB) PDF
Yonca ÖZKAN 641-655
Trimester Eğitim Uygulamalarında Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi: Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Öğrencileri ve Mezunları Üzerine Yapılan Bir Çalışma PDF
Gamze AY 657-673
The Construct Validity of Felder-Soloman Index of Learning Styles (ILS) for the Prospective Teachers PDF
Çiğdem Suzan ÇARDAK, Kıymet SELVİ 675-693
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarına Yönelik Yanlış Çözümlemesi PDF
Arif ÇERÇİ, Serdar DERMAN, Mehmet BARDAKÇI 695-715
Antrenörlük ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde Okuyan Öğrencilerin Fiziksel Aktivite İçeren Oyunları Oynamaya Yönelik Tutumları PDF
Huseyin ÖZTÜRK 717-728


ISSN: 1303-0094

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.