Vol 14, No 2 (2015)

Table of Contents

Sociology

Tendency of Centralization and New Constitution Efforts in Turkish Political System PDF
Devrim ÖZKAN 337-351

Law

Bekçileri Kim Bekleyecek? Kolluk Görevlilerinde Sapma Davranışı ve Yolsuzluk Olgusunu Anlamak PDF
Ercan BALCIOĞLU 353-369

Economics

Türkiye’nin Daha Karlı Zeytinyağı İhracatı Yapabilmesi İçin Ticari İstihbarat Ve Hedef Pazar Seçiminin Önemi Örnek Bir Uygulama PDF
Mustafa METE 371-386

Business

Kamu Üniversiteleri Web Sayfalarının Kullanılabilirliğinin İçerik Analizi İle İncelenmesi PDF
Ezgi CEVHER 387-402
Kuşaklara Göre Örgütsel Adalet Algısı PDF
Zeki YÜKSEKBİLGİLİ, Zeynep HATİPOĞLU 403-412

Tourism

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Mobil Uygulamaların Kullanımı: Foursquare Örneği PDF
Aydan BEKAR, Çetin ÖZÇETİN 413-430

History

Birinci Dünya Savaşı Sürecinde Ülke Genelinde Yaşanan Sosyo- Ekonomik Sıkıntıların Maraş Bölgesi Üzerindeki Etkileri PDF
Nermin GÜMÜŞALAN 431-445
Memlûk Askerî Teşkilatıyla İlgili Yapılmış Bazı Araştırmalara Dair PDF
Abdullah Mesut AĞIR 447-457

Education

Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Uygulandığı Matematik Derslerinde Öğrenci Gelişiminin İncelenmesi PDF
Vesife HATISARU 459-477
Türkçe Dersi Sınav Sorularının Yeniden Yapılandırılan Bloom Taksonomisine Göre Analizi PDF
Derya ÇİNTAŞ YILDIZ 479-497
Akran Aracılı Sosyal Beceri Eğitimi Programının 6-7-8. Sınıf Öğrencilerin Saldırganlık Düzeylerine Etkisi PDF
İsmail YELPAZE, Eyyup ÖZKAMALI 499-511
Anaokulu Çocuklarının Televizyon, Kitap, Bilgisayar ve Oyuncaklarla Geçirdikleri Zamanın Niteliğinin İncelenmesi PDF
Ali ÇAKMAK, Kevser KOÇ 513-534


ISSN: 1303-0094

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.