Vol 15, No 1 (2016)

Table of Contents

Education

Lise Düzeyinde Yapılan Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavlarında Sorulan Kimya Sorularının Algoritmik ve Kavramsal Soru Tipi Bağlamında İncelenmesi PDF
Ayşegül DERMAN, Kadriye KAYACAN, Nuriye KOÇAK 1-14
Cultural Elements in EFL Course Books PDF
Ömer Gökhan ULUM, Erdogan BADA 15-26
Öğretmenlerin Psikolojik Sermayelerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Karma Yöntem Araştırması PDF
Mahmut KALMAN, M. Semih SUMMAK 27-58
Dijital Teknoloji Deneyimi, Medya Ortamlarında Geçirilen Süre Ve Çalışan Bellek Kapasitesi İlişkisi PDF
Muhterem DİNDAR, Yavuz AKBULUT 59-72

Economics

Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezi Geçerliliğinin Fourier Birim Kök Testleri ile İncelenmesi: OECD Ülkeleri Örneği PDF
Mehmet Akif DESTEK, İlyas OKUMUŞ 73-87

Literature

Kızıl Tuğ Romanında Türkçülük Fikri PDF
Ahmet İhsan KAYA 89-100

History

XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Antep’te Avârız Vergisinin Uygulanışı (Şeri’yye Sicillerine Göre) PDF
Serhat KUZUCU 101-118
Osmanlı Devleti Döneminde Reklamcılık Anlayışı ve 1908-1909 Tanin Gazetesi Örneği PDF
Ayşe Hanife KOCAKAYA 119-148

Geography

Türkiye’de Alternatif Turizm Faaliyetlerinin Gelişen Bir Kolu Olarak Kaplıcalar: Tuzla içmeler Örneği PDF
Ugurcan AYİK 149-169
Türkiye-Suriye İlişkilerinin Sosyal Coğrafya Açısından Tarihsel Arka Planı PDF
Sedat BENEK 171-192
The Influence of Dams on Surrounding Climate: The Case of Keban Dam PDF
Gülşen KUM 193-204
Koruma Statülerinin Koruma-Kullanma Dengesine Etkisi: Zelve Açık Hava Müzesi (Nevşehir/Avanos) PDF
Şenay GÜNGÖR 205-223


ISSN: 1303-0094

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.