Vol 13, No 3 (2014)

Table of Contents

Economics

Muhasebe Meslek Mensuplarının Yönetimsel Sorunları Algılamaları Üzerine Bir Araştırma PDF
Nurettin İBRAHİMOĞLU, Ekrem KARA, Cengizhan KARACA 589-605
Pay Likiditesi ve Finansal Performans Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Borsa İstanbul Uygulaması PDF
Şükriye Gül REİS, Nurhan AYDIN 607-617

Geography

Türkiye’de Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) Yetiştiriciliği ve Bir Coğrafi İşaret Olarak Osmaniye Yerfıstığı PDF
Güven ŞAHİN 619-644

Literature

Harf Üzerine Tartışmalaraın Sebilürreşad Dergisine Yansımaları PDF
Mehmet SOĞUKÖMEROĞULLARI 645-655

History

Kırım Hanlığı’nda Köleliğin Sosyal ve Mali Boyutları PDF
Fırat YAŞA 657-669
17. Yüzyılın İkinci Yarısında Ayntab Şehrinde İşlenen Suçlar ve Cezaları PDF
Semiha Zehra ÖZHARAT 671-691
Hatıralarla Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına Girişi PDF
Mehmet BİÇİCİ 693-722

Education

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği İlişkin Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF
Recep BİNDAK, Abdurrahman EKİNCİ, M. Cevat YILDIRIM, Ömer Murat ÖTER, Faysal ÖZDAŞ, Mehmet Ali AKIN 723-734
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarına Yönelik Tartışmalı Konular Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. PDF
Bülent ALAGÖZ 735-766
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Geribildirim Kavramı, Geribildirimin Veriliş Tarzı Ve Zamanlaması İle İlgili İnançları PDF
Davut KÖĞCE, Adnan BAKİ 767-792
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen C1 Düzeyindeki Öğrencilerin Dinleme Becerisine İlişkin Görüşleri PDF
Kaan BÜYÜKİKİZ 793-805
The Use of Technology in Early Childhood Classrooms: An Investigation of Teachers’ Attitudes PDF
Kevser KOÇ 807-819


ISSN: 1303-0094

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.