Vol 15, No 3 (2016)

Table of Contents

Education

Role of Use of Online Case Study Library in Technology Integration: A Study based on TPACK PDF
İsmail CELIK, Mustafa Tevfik HEBEBCI, İsmail SAHIN 739-754
Öğretmen Adaylarının “Bilgisayar” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları PDF
Gülay EKİCİ 755-781
Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Web Tabanlı İnteraktif ve Geleneksel Psiko-Eğitim Programlarının Çocukların Bilişsel Hatalarına ve Psikolojik Belirtilerine Etkisi PDF
Ahmet BUĞA, Zeynep HAMAMCI 783-809
Çatışan Öğrencilerin Bakış Açısından Akran Arabuluculuk Sürecinin Değerlendirilmesi PDF
Fulya TÜRK, Abbas TÜRNÜKLÜ 811-836

Literature

Western Image of the Orient and Oriental in Agatha Christie’s Death on the Nile: A Postcolonial Reading PDF
Mevlüde ZENGİN 837-866
Psychoanalitical Outlook for Orwell’s Coming Up for Air, Animal Farm and Nineteen Eighty-Four* PDF
Zennure KOSEMAN 867-880
Tatar Mitolojisinde İyeler PDF
Rasilya KARİMOVA 881-897

Geography

Analysis of Temporal Change Taking Place at The Coastline And Coastal Area of The South Coast of The Marmara Sea (NW of Turkey) PDF
Sümeyra KURT 899-924
Dede Korkut Destanlarının Kültür Coğrafyası PDF
Adnan Doğan BULDUR, Ali MEYDAN, Şenay GÜNGÖR 925-947

History

Anadolu Beylikleri Tarihine Aid Notlar PDF
Köprülüzade Mehmet Fuad (Çev.: Samet ALIÇ) 949-970
XIX. Yüzyılda Türkistan (Orta Asya) Türk Topluluklarında Kölelik ve Köle Ticareti PDF
Orhan DOĞAN, Aysel ERDOĞAN 971-986

Tourism

Türkiye’deki Dağcılık ve Doğa Sporları Kulüpleri ile Faaliyet Alanlarının İncelenmesi PDF
Burak GÜRER, Fikret ALINCAK, Mehmet ÖÇALAN 987-1000


ISSN: 1303-0094

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.