Vol 14, No 1 (2015)

Table of Contents

Sociology

Sahanın Gölgeleriyle Baş Etmek: Türkiye-Suriye Sınırındaki Kilis'te Kaçakçılık Anlatıları PDF
Pınar Hatice ŞENOĞUZ 1-17
In Search for a Pronatalist Population Policy for Turkey PDF
Yusuf YÜKSEL 19-38

Economics

Ekonomik Kalkınmanın Sürdürülebilirliğinde Liberal Dış Ticaret: 1980 Sonrası Türkiye Örneği PDF
Nurdan KUŞAT 39-64

Business

Finansal Tablolardaki Hile Riskinin Tahmin Edilmesinde Karma Modellerin Nispi Başarısı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz PDF
Mustafa UĞURLU, Şerafettin SEVİM 65-88

History

XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Ayntab Şehri'nin Yönetimi PDF
Semiha Zehra ÖZHARAT 89-125

Geography

Aşağı Asi Nehri Havzası Toprakları PDF
Emre ÖZŞAHİN 127-153

Literature

Çoksesli Müzikten Polifonik Romana: Aldous Huxley'nin Ses Sese Karşı Adlı Romanı PDF
Mevlüde ZENGİN 155-191
Ol- Fiilinin Türkiye Türkçesi Standart (Yazı) Dilindeki Kullanımları PDF
Sertan ALİBEKİROĞLU 193-206
Fuzulî ile Reşat Nuri Güntekin’in Leylâ ve Mecnun Hikâyelerinin Mukayesesi PDF
Mehmet Korkut ÇEÇEN 207-216

Education

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimi Yeterliklerine İlişkin Görüşleri PDF
Ökkeş ESENDEMİR, Sevilay ÇIRAK, Mustafa SAMANCIOGLU 217-239
Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Liderlik Uygulamaları ve İş Doyumu Algıları Arasındaki İlişki PDF
Dursun EĞRİBOYUN 241-275
Türk ve Alman 8. Sınıf Öğrencilerin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarının Belirlenmesi (Bir Karşılaştırma Çalışması) PDF
Ayşe SERT ÇIBIK 277-298
A Case Study On Mathematical Classroom Discourse in a Fifth Grade Classroom PDF
Şule ŞAHİN DOĞRUER, Mine IŞIKSAL, Yusuf KOÇ 299-322
İngilizce Dersinin uzaktan eğitimine yönelik öğrenci görüşleri PDF
Rıdvan ŞİRİN 323-335


ISSN: 1303-0094

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.