Vol 14, No 4 (2015)

Table of Contents

Communication

Şiddetin Pornografisi: Tecavüzün Haberleştirilmesinde 5 N 1 K Yetmez, Bir de Vicdan Gerek PDF
Şadiye DENİZ, Elif KORAP ÖZEL 721-759

Business

İslami Bankacılık Faaliyetlerine Yönelik Müşteri Algısı Üzerine Bir Araştırma PDF
Cengiz TORAMAN, H.Ali ATA, Mehmet Fatih BUĞAN 761-779
Termik Santrallerde Çevresel Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi PDF
Hakkı FINDIK 781-796

History

Türkiye Selçuklu Devleti’nde Sosyo Kültürel Hayat Ve Tokat’a Etkisi PDF
Sinan DİMEZ 797-827
Tek Parti Döneminde Gaziantep’te Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları 1938-1945 PDF
Erhan ALPASLAN 829-845

Tourism

Turizm Öğrencilerinin İletişim Becerileri Üzerine Bir Araştırma: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği PDF
Elbeyi PELİT, Musa KARAÇOR 847-872

Sociology

Kamu Güvenliğini Sağlamada Kolluğun Aşırı Güç Kullanma Sorunsalı PDF
Serkan ALTUNTOP 873-904

Education

Öğretmen Adaylarının Umutsuzluk Düzeylerinin Önerilen Bir Yapısal Eşitlik Modeliyle Araştırılması PDF
Erkan ARI, Veysel YILMAZ 905-931
Changes in the Beliefs of the Prospective Teachers on Knowledge, Learning and Teaching in a Social Constructivist Teaching Setting Applied PDF
Servet DEMİR, Erdal BAY, Ömer Faruk VURAL, Müjdat AVCI, Birsen BAĞCECİ 933-947
Lisansüstü Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi PDF
Erhan TUNÇ, Ramin ALİYEV 949-963


ISSN: 1303-0094

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.