Journal of Social Sciences

Gaziantep University Journal of Social Sciences is a peer-reviewed and international academic journal which is published four times in a year. The language of the journal is English. Turkish articles are only published in our web site. The language of Law articles could also be French.

The aim of Journal of Social Sciences [JSS] is to publish research articles on social sciences for contributing to the international social sciences literature. JSS publishes high quality studies in the fields of General Anthropology, Geography, History, Psychology, Archeology, Sociology, Economics, Business Administration, Linguistics International Affairs, Educational Sciences, Communications, Information Science, Law, Literature, and Philosophy. Although JSS has a preference for academic studies, it also welcomes studies that are written other researchers and practitioners. The goal of JSS is to constitute a qualified and continual platform for sharing studies of academicians, researchers and practitioners.


New contact information:
For general questions contact info: jss[at]gantep.edu.tr 
For editorial issues contact info: editor[at]gantep.edu.tr

Our manuscript format has been changed, click for NEW MANUSCRIPT FORMAT.

SAMPLE REGISTRATION FORM

Announcements

 

Notice

 

Dear Members;

When becoming a member of JSS (SAMPLE REGISTRATION FORM), it is strongly announced to fill the following fields;

  • Salutation
  • Reviewing interests
  • Bio statement

Our manuscript format has been changed, click for NEW MANUSCRIPT FORMAT.

 Guidelines for Publishing Educational Articles in JSS

click

Değerli Üyelerimiz;

Üye olunurken doldurulması zorunlu kısımlar haricindeki (ÖRNEK ÜYELİK FORMU);

  • Salutation (Unvan) (Ör: Prof. Dr./Doç. Dr./Yrd. Doç. Dr./Arş. Gör.)
  • Reviewing interests (İlgi alanları) (Ör: Çevre Ekonomisi, Pazarlama gibi)
  • Bio statement (Kısa öz geçmiş)

alanlarının doldurulması önemle duyurulur.

Makale Yazım Kuralları değişmiştir, yeni MAKALE YAZIM KURALLARI için tıklayınız.

JSS Eğitim Makaleleri Yayımlanma İlkeleri İçin

TIKLAYIN

 
Posted: 2013-05-16
 
More Announcements...

Vol 14, No 1 (2015)

Table of Contents

Sociology

Sahanın Gölgeleriyle Baş Etmek: Türkiye-Suriye Sınırındaki Kilis'te Kaçakçılık Anlatıları PDF
Pınar Hatice ŞENOĞUZ 1-17
In Search for a Pronatalist Population Policy for Turkey PDF
Yusuf YÜKSEL 19-38

Economics

Ekonomik Kalkınmanın Sürdürülebilirliğinde Liberal Dış Ticaret: 1980 Sonrası Türkiye Örneği PDF
Nurdan KUŞAT 39-64

Business

Finansal Tablolardaki Hile Riskinin Tahmin Edilmesinde Karma Modellerin Nispi Başarısı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz PDF
Mustafa UĞURLU, Şerafettin SEVİM 65-88

History

XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Ayntab Şehri'nin Yönetimi PDF
Semiha Zehra ÖZHARAT 89-125

Geography

Aşağı Asi Nehri Havzası Toprakları PDF
Emre ÖZŞAHİN 127-153

Literature

Çoksesli Müzikten Polifonik Romana: Aldous Huxley'nin Ses Sese Karşı Adlı Romanı PDF
Mevlüde ZENGİN 155-191
Ol- Fiilinin Türkiye Türkçesi Standart (Yazı) Dilindeki Kullanımları PDF
Sertan ALİBEKİROĞLU 193-206
Fuzulî ile Reşat Nuri Güntekin’in Leylâ ve Mecnun Hikâyelerinin Mukayesesi PDF
Mehmet Korkut ÇEÇEN 207-216

Education

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimi Yeterliklerine İlişkin Görüşleri PDF
Ökkeş ESENDEMİR, Sevilay ÇIRAK, Mustafa SAMANCIOGLU 217-239
Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Liderlik Uygulamaları ve İş Doyumu Algıları Arasındaki İlişki PDF
Dursun EĞRİBOYUN 241-275
Türk ve Alman 8. Sınıf Öğrencilerin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarının Belirlenmesi (Bir Karşılaştırma Çalışması) PDF
Ayşe SERT ÇIBIK 277-298
A Case Study On Mathematical Classroom Discourse in a Fifth Grade Classroom PDF
Şule ŞAHİN DOĞRUER, Mine IŞIKSAL, Yusuf KOÇ 299-322
İngilizce Dersinin uzaktan eğitimine yönelik öğrenci görüşleri PDF
Rıdvan ŞİRİN 323-335


ISSN: 1303-0094

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.