Journal of Social Sciences

Gaziantep University Journal of Social Sciences is a peer-reviewed and international academic journal which is published four times in a year. The language of the journal is English. Turkish articles are only published in our web site. The language of Law articles could also be French.

The aim of Journal of Social Sciences [JSS] is to publish research articles on social sciences for contributing to the international social sciences literature. JSS publishes high quality studies in the fields of General Anthropology, Geography, History, Psychology, Archeology, Sociology, Economics, Business Administration, Linguistics International Affairs, Educational Sciences, Communications, Information Science, Law, Literature, and Philosophy. Although JSS has a preference for academic studies, it also welcomes studies that are written other researchers and practitioners. The goal of JSS is to constitute a qualified and continual platform for sharing studies of academicians, researchers and practitioners.


New contact information:
For general questions contact info: jss[at]gantep.edu.tr 
For editorial issues contact info: editor[at]gantep.edu.tr

Our manuscript format has been changed, click for NEW MANUSCRIPT FORMAT.

SAMPLE REGISTRATION FORM

Announcements

 

Notice to Readers

 

Dear Readers;

Please pay attention to the below mentioned issues to complete registration processes and to be able to submit manuscripts.

To register as a member of Gaziantep University-JSS (SAMPLE REGISTRATION FORM), we strongly encourage you to complete the following fields accordingly:

  • Salutation (Title: Asst. Prof./Assoc. Prof./Prof./PhD/MA)
  • Research interests (A few brief keywords to identify your research area)
  • Affiliation (e.g. University or Research Institute)
Please select appropriate role when you check the boxes next to the "Register As" tab. Only "authors" can submit articles for review.
 
In addition, our board expects all published authors to act as future referees, so please, do not hesitate to register as "reviewer" as well. 

Our manuscript format is changed, click for NEW MANUSCRIPT FORMAT.

Guidelines for Publishing Educational Articles in JSS please click.

Değerli Üyelerimiz;

Üye olunurken doldurulması zorunlu kısımlar haricindeki (ÖRNEK ÜYELİK FORMU);

  • Salutation (Unvan) (Ör: Prof. Dr./Doç. Dr./Yrd. Doç. Dr./Arş. Gör.)
  • Reviewing interests (İlgi alanları) (Ör: Çevre Ekonomisi, Pazarlama gibi)
  • Affiliation (örn. Üniversite veya Araştırma Kurumu)

alanlarının doldurulması önemle duyurulur.

Kayıt olurken, lütfen "Register As" kısmının yanındaki "author" başlığını seçmeyi unutmayın; sadece "author" konumundaki üyelerimiz hakemlik süreci için makale gönderebilmektedirler.

Ayrıca, Yayın Kurulu'muz, makalesi yayınlanan her yazarın ileriki sayılarda hakemlik görevini yerine getirebileceğini öngörmektedir. Lütfen, bunun için "reviewer" seçeneğini de işaretleyiniz. 

Makale Yazım Kuralları değişmiştir, yeni MAKALE YAZIM KURALLARI için tıklayınız.

JSS Eğitim Makaleleri Yayımlanma İlkeleri İçin lütfen

TIKLAYIN

 

 
Posted: 2013-05-16
 
More Announcements...

Vol 15, No 3 (2016)

Table of Contents

Education

Role of Use of Online Case Study Library in Technology Integration: A Study based on TPACK PDF
İsmail CELIK, Mustafa Tevfik HEBEBCI, İsmail SAHIN 739-754
Öğretmen Adaylarının “Bilgisayar” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları PDF
Gülay EKİCİ 755-781
Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Web Tabanlı İnteraktif ve Geleneksel Psiko-Eğitim Programlarının Çocukların Bilişsel Hatalarına ve Psikolojik Belirtilerine Etkisi PDF
Ahmet BUĞA, Zeynep HAMAMCI 783-809
Çatışan Öğrencilerin Bakış Açısından Akran Arabuluculuk Sürecinin Değerlendirilmesi PDF
Fulya TÜRK, Abbas TÜRNÜKLÜ 811-836

Literature

Western Image of the Orient and Oriental in Agatha Christie’s Death on the Nile: A Postcolonial Reading PDF
Mevlüde ZENGİN 837-866
Psychoanalitical Outlook for Orwell’s Coming Up for Air, Animal Farm and Nineteen Eighty-Four* PDF
Zennure KOSEMAN 867-880
Tatar Mitolojisinde İyeler PDF
Rasilya KARİMOVA 881-897

Geography

Analysis of Temporal Change Taking Place at The Coastline And Coastal Area of The South Coast of The Marmara Sea (NW of Turkey) PDF
Sümeyra KURT 899-924
Dede Korkut Destanlarının Kültür Coğrafyası PDF
Adnan Doğan BULDUR, Ali MEYDAN, Şenay GÜNGÖR 925-947

History

Anadolu Beylikleri Tarihine Aid Notlar PDF
Köprülüzade Mehmet Fuad (Çev.: Samet ALIÇ) 949-970
XIX. Yüzyılda Türkistan (Orta Asya) Türk Topluluklarında Kölelik ve Köle Ticareti PDF
Orhan DOĞAN, Aysel ERDOĞAN 971-986

Tourism

Türkiye’deki Dağcılık ve Doğa Sporları Kulüpleri ile Faaliyet Alanlarının İncelenmesi PDF
Burak GÜRER, Fikret ALINCAK, Mehmet ÖÇALAN 987-1000


ISSN: 1303-0094

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.