Journal of Social Sciences

Gaziantep University Journal of Social Sciences is a peer-reviewed and international academic journal which is published four times in a year. The language of the journal is English. Turkish articles are only published in our web site. The language of Law articles could also be French.

The aim of Journal of Social Sciences [JSS] is to publish research articles on social sciences for contributing to the international social sciences literature. JSS publishes high quality studies in the fields of General Anthropology, Geography, History, Psychology, Archeology, Sociology, Economics, Business Administration, Linguistics International Affairs, Educational Sciences, Communications, Information Science, Law, Literature, and Philosophy. Although JSS has a preference for academic studies, it also welcomes studies that are written other researchers and practitioners. The goal of JSS is to constitute a qualified and continual platform for sharing studies of academicians, researchers and practitioners.


New contact information:
For general questions contact info: jss[at]gantep.edu.tr 
For editorial issues contact info: editor[at]gantep.edu.tr

Our manuscript format has been changed, click for NEW MANUSCRIPT FORMAT.

SAMPLE REGISTRATION FORM

Announcements

 

Notice

 

Dear Members;

When becoming a member of JSS (SAMPLE REGISTRATION FORM), it is strongly announced to fill the following fields;

  • Salutation
  • Reviewing interests
  • Bio statement

Our manuscript format has been changed, click for NEW MANUSCRIPT FORMAT.

 Guidelines for Publishing Educational Articles in JSS

click

Değerli Üyelerimiz;

Üye olunurken doldurulması zorunlu kısımlar haricindeki (ÖRNEK ÜYELİK FORMU);

  • Salutation (Unvan) (Ör: Prof. Dr./Doç. Dr./Yrd. Doç. Dr./Arş. Gör.)
  • Reviewing interests (İlgi alanları) (Ör: Çevre Ekonomisi, Pazarlama gibi)
  • Bio statement (Kısa öz geçmiş)

alanlarının doldurulması önemle duyurulur.

Makale Yazım Kuralları değişmiştir, yeni MAKALE YAZIM KURALLARI için tıklayınız.

JSS Eğitim Makaleleri Yayımlanma İlkeleri İçin

TIKLAYIN

 
Posted: 2013-05-16
 
More Announcements...

Vol 15, No 3 (2016)

Table of Contents

Education

Role of Use of Online Case Study Library in Technology Integration: A Study based on TPACK PDF
İsmail CELIK, Mustafa Tevfik HEBEBCI, İsmail SAHIN 739-754
Öğretmen Adaylarının “Bilgisayar” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları PDF
Gülay EKİCİ 755-781
Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Web Tabanlı İnteraktif ve Geleneksel Psiko-Eğitim Programlarının Çocukların Bilişsel Hatalarına ve Psikolojik Belirtilerine Etkisi PDF
Ahmet BUĞA, Zeynep HAMAMCI 783-809
Çatışan Öğrencilerin Bakış Açısından Akran Arabuluculuk Sürecinin Değerlendirilmesi PDF
Fulya TÜRK, Abbas TÜRNÜKLÜ 811-836

Literature

Western Image of the Orient and Oriental in Agatha Christie’s Death on the Nile: A Postcolonial Reading PDF
Mevlüde ZENGİN 837-866
Psychoanalitical Outlook for Orwell’s Coming Up for Air, Animal Farm and Nineteen Eighty-Four* PDF
Zennure KOSEMAN 867-880
Tatar Mitolojisinde İyeler PDF
Rasilya KARİMOVA 881-897

Geography

Analysis of Temporal Change Taking Place at The Coastline And Coastal Area of The South Coast of The Marmara Sea (NW of Turkey) PDF
Sümeyra KURT 899-924
Dede Korkut Destanlarının Kültür Coğrafyası PDF
Adnan Doğan BULDUR, Ali MEYDAN, Şenay GÜNGÖR 925-947

History

Anadolu Beylikleri Tarihine Aid Notlar PDF
Köprülüzade Mehmet Fuad (Çev.: Samet ALIÇ) 949-970
XIX. Yüzyılda Türkistan (Orta Asya) Türk Topluluklarında Kölelik ve Köle Ticareti PDF
Orhan DOĞAN, Aysel ERDOĞAN 971-986

Tourism

Türkiye’deki Dağcılık ve Doğa Sporları Kulüpleri ile Faaliyet Alanlarının İncelenmesi PDF
Burak GÜRER, Fikret ALINCAK, Mehmet ÖÇALAN 987-1000


ISSN: 1303-0094

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.