Journal of Social Sciences

Gaziantep University Journal of Social Sciences is a peer-reviewed and international academic journal which is published four times in a year. The language of the journal is English. Turkish articles are only published in our web site. The language of Law articles could also be French.

The aim of Journal of Social Sciences [JSS] is to publish research articles on social sciences for contributing to the international social sciences literature. JSS publishes high quality studies in the fields of General Anthropology, Geography, History, Psychology, Archeology, Sociology, Economics, Business Administration, Linguistics International Affairs, Educational Sciences, Communications, Information Science, Law, Literature, and Philosophy. Although JSS has a preference for academic studies, it also welcomes studies that are written other researchers and practitioners. The goal of JSS is to constitute a qualified and continual platform for sharing studies of academicians, researchers and practitioners.


New contact information:
For general questions contact info: jss[at]gantep.edu.tr 
For editorial issues contact info: editor[at]gantep.edu.tr

Our manuscript format has been changed, click for NEW MANUSCRIPT FORMAT.

SAMPLE REGISTRATION FORM

Announcements

 

Notice

 

Dear Members;

When becoming a member of JSS (SAMPLE REGISTRATION FORM), it is strongly announced to fill the following fields;

  • Salutation
  • Reviewing interests
  • Bio statement

Our manuscript format has been changed, click for NEW MANUSCRIPT FORMAT.

 Guidelines for Publishing Educational Articles in JSS

click

Değerli Üyelerimiz;

Üye olunurken doldurulması zorunlu kısımlar haricindeki (ÖRNEK ÜYELİK FORMU);

  • Salutation (Unvan) (Ör: Prof. Dr./Doç. Dr./Yrd. Doç. Dr./Arş. Gör.)
  • Reviewing interests (İlgi alanları) (Ör: Çevre Ekonomisi, Pazarlama gibi)
  • Bio statement (Kısa öz geçmiş)

alanlarının doldurulması önemle duyurulur.

Makale Yazım Kuralları değişmiştir, yeni MAKALE YAZIM KURALLARI için tıklayınız.

JSS Eğitim Makaleleri Yayımlanma İlkeleri İçin

TIKLAYIN

 
Posted: 2013-05-16
 
More Announcements...

Vol 15, No 2 (2016)

Table of Contents

Sociology

İstihdan İlişkilerinin Taşeronlaşmış Formları ve "Aracı" Aktörleri: İnşaat Sektöründe Ustabaşılar PDF
Elife KART 225-251

Communication

Metaforun Ayrımcı Hegemonyanın İnşasındaki Rolü: Suriyelilerin Haberleştirilmesinde Metafor Kullanımı PDF
Hatice ÇOBAN KENEŞ 253-280

Economics

Yunanistan Borç Krizinin Nedenleri Ve Sonuçları: Yapay Sinir Ağları ile Bir Analiz PDF
Armağan TÜRK, Cemil ERARSLAN 281-302
Dış Borçlanma Çerçevesinde Türkiye Ekonomisi İçin Bir Yatırım Fonksiyonu Modeli (1998-2014 Dönemi) PDF
Pelin KARATAY GÖGÜL 303-325
Determinants of Human Capital Intensity: An Empirical Analysis on Automotive Suppliers in Turkey PDF
Alper SÖNMEZ 327-345

Business

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Duyulan Güveni Etkileyen Faktörler Üzerine Nicel Bir İnceleme PDF
Bahadır ŞAHİN, Hakan Batırhan KARA 347-358
Liderlik Uygulamaları Örgütsel Vatandaşlık Davranışları İlişkisinde Örgütsel Adalet Algısının Düzenleyici Etkisi: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma PDF
Taner DALGIN, Soner TASLAK 359-393
Tevkifata Tabi Bir Teslimin Yeniden Tesliminde Tevkifat - Kdv İadesi Ve Muhasebe Uygulaması PDF
Ahmet YANIK 395-412
Antalya’da Faaliyet Gösteren Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde İnovasyon ve İşletme Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma PDF
H.Mustafa PAKSOY, Nazli ERSOY 413-433

Literature

Deliler Saltanatı Örneğinde Cumhuriyet Devri Popüler Tarih Romanlarında Osmanlı Algısı PDF
Melih ERZEN 435-449
A Note On Child Neglect In American Victorianism: Henry James’ “The Pupil”⃰ PDF
Fatime Gül KOÇSOY 451-460
Issue of Race in White Teeth PDF
Fırat YILDIZ 729-738

Geography

Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler ve Gaziantep İlindeki Yansımaları PDF
Ersin Kaya SANDAL, Mesut HANÇERKIRAN, Mehmet TIRAŞ 461-483
Hitit Başkenti Şapinuva Perspektifinde Ortaköy (Çorum)’ün Doğal, Sosyo-Kültürel Miras Değerleri ve Turizm Potansiyeli PDF
Ali Ekber GÜLERSOY, Özlem GÜLERSOY 485-530

Tourism

Kırsal Turizmde Otantiklik Olgusu: Çamlık Köyü, Bodrum Örneği PDF
Gökhan AYAZLAR, Çisem KARAKULAK 531-548
Reasons of Choosing Recreation Management Departments Within the Body of Tourism Faculties and Expectations of Students PDF
Ercan YAVUZ, Mustafa AKSOY, Ali İSKENDER 549-561
Turizm Rehberliği Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik Tutumları PDF
Seda ŞAHİN, Ayşen ACUN 563-580
Mobile Marketing: Usage of Augmented Reality in Tourism PDF
İbrahim İLHAN, Evrim ÇELTEK 581-599

Education

Attitudes of Students Studying In Health Related Departments towards the Elderly PDF
Sercan ÖZBEK YAZICI, Işıl KALAYCI, Esin KAYA, Ayşe TEKİN 601-614
Liderlik Hangi Sıfatları, Nasıl Alıyor? Liderlik Konulu Makalelerin İncelenmesi PDF
Metin ÖZKAN 615-639
A Blog-Integrated Grammar Instruction Approach: Structure – Andragogy – Blog (SAB) PDF
Yonca ÖZKAN 641-655
Trimester Eğitim Uygulamalarında Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi: Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Öğrencileri ve Mezunları Üzerine Yapılan Bir Çalışma PDF
Gamze AY 657-673
The Construct Validity of Felder-Soloman Index of Learning Styles (ILS) for the Prospective Teachers PDF
Çiğdem Suzan ÇARDAK, Kıymet SELVİ 675-693
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarına Yönelik Yanlış Çözümlemesi PDF
Arif ÇERÇİ, Serdar DERMAN, Mehmet BARDAKÇI 695-715
Antrenörlük ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde Okuyan Öğrencilerin Fiziksel Aktivite İçeren Oyunları Oynamaya Yönelik Tutumları PDF
Huseyin ÖZTÜRK 717-728


ISSN: 1303-0094

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.