Journal of Social Sciences

Gaziantep University Journal of Social Sciences is a peer-reviewed and international academic journal which is published four times in a year. The language of the journal is English. Turkish articles are only published in our web site. The language of Law articles could also be French.

The aim of Journal of Social Sciences [JSS] is to publish research articles on social sciences for contributing to the international social sciences literature. JSS publishes high quality studies in the fields of General Anthropology, Geography, History, Psychology, Archeology, Sociology, Economics, Business Administration, Linguistics International Affairs, Educational Sciences, Communications, Information Science, Law, Literature, and Philosophy. Although JSS has a preference for academic studies, it also welcomes studies that are written other researchers and practitioners. The goal of JSS is to constitute a qualified and continual platform for sharing studies of academicians, researchers and practitioners.


New contact information:
For general questions contact info: jss[at]gantep.edu.tr 
For editorial issues contact info: editor[at]gantep.edu.tr

Our manuscript format has been changed, click for NEW MANUSCRIPT FORMAT.

SAMPLE REGISTRATION FORM

Announcements

 

Notice

 

Dear Members;

When becoming a member of JSS (SAMPLE REGISTRATION FORM), it is strongly announced to fill the following fields;

  • Salutation
  • Reviewing interests
  • Bio statement

Our manuscript format has been changed, click for NEW MANUSCRIPT FORMAT.

 Guidelines for Publishing Educational Articles in JSS

click

Değerli Üyelerimiz;

Üye olunurken doldurulması zorunlu kısımlar haricindeki (ÖRNEK ÜYELİK FORMU);

  • Salutation (Unvan) (Ör: Prof. Dr./Doç. Dr./Yrd. Doç. Dr./Arş. Gör.)
  • Reviewing interests (İlgi alanları) (Ör: Çevre Ekonomisi, Pazarlama gibi)
  • Bio statement (Kısa öz geçmiş)

alanlarının doldurulması önemle duyurulur.

Makale Yazım Kuralları değişmiştir, yeni MAKALE YAZIM KURALLARI için tıklayınız.

JSS Eğitim Makaleleri Yayımlanma İlkeleri İçin

TIKLAYIN

 
Posted: 2013-05-16
 
More Announcements...

Vol 13, No 4 (2014)

Table of Contents

Communication

Gazetecilik Pratiği ve Sosyal Medya PDF
Hanifi KURT 821-835

Sociology

Modern Toplumun Oluşum Sürecinde Politika, Toplum ve İletişim: Modern İngiltere'nin İlk Dönemi PDF
Devrim ÖZKAN, Halil Saim PARLADIR 837-880

Economics

Ekonomik Büyüme Ve Net Hata-Noksan İlişkisi: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama PDF
Mehmet ALAGÖZ 881-888

Business

Çalışanların Örgütsel Adalet ve Örgütsel Güven Algılamalarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Kamu Kurumu Üzerinde Araştırma PDF
Hakan CANDAN 889-917
Hizmet Kalitesi ve Hizmet Değerinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi: Demiryolu Taşımacılığında Bir Uygulama PDF
Cemalettin DEMİRELİ, Uğur BAYRAKTAR 919-937

Tourism

Turist Rehberlerinin Liderlik ve Aracılık Rollerinin Tur Deneyimine Etkisi: Doğa Turları Üzerine Bir Araştırma PDF
F. Özlem GÜZEL, Özlem KÖROĞLU 939-960

Literature

Klâsik Şiirde Şarap Kavramı ve Fehîm-i Kadîm’in “Şarâb” Redifli Gazeli Üzerine Bir Tahlil Denemesi PDF
Fettah KUZU 961-972

History

İmparator I. Aleksios Komnenos (1081-1118) Döneminde Bizans ve Haçlılar Arasındaki İhtilaflar PDF
Emrullah KALELİ 973-992
Ermeni-Gürcü Birliklerinin Kösedağ Savaşı’nın Seyrine Etki Eden Tutumları ve Faaliyetleri PDF
Mehmet ÖZMENLİ 993-1005
İlkçağda Hint-İran Kültürel İlişkileri PDF
Recep ÖZMAN 1007-1016
Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Devleti’nin Beşinci Düşmanı: Çekirgeler PDF
Mehmet Ali YILDIRIM 1017-1042
Osmanlı-Candaroğulları İlişkileri-Ottoman-Candaroğulları Relations PDF
Selehattin DÖĞÜŞ 1043-1053

Education

Öğretmenlerin Fatih Projesine İlişkin Farkındalıkları ve Beklentileri: Bir Durum Analizi PDF
Ömer Faruk SÖZCÜ, İbrahim Hakan KARATAŞ 1055-1077
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Mezun Görüşleri: Gaziantep Üniversitesi Örneği PDF
Murat BAĞLIBEL, Mustafa Cüneyt ARSLAN 1079-1095
Etkili Sınıf Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi PDF
Soner DOĞAN, Celal Teyyar UĞURLU, Hamdi KARAKAŞ 1097-1119
Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerinin Cinsiyet ve Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi PDF
Ayten İFLAZOĞLU SABAN, Ahmet SABAN 1121-1135
Öğretmen Adaylarının Disiplin Öz-yeterlik Algılarının Sınıf Yönetimi Profillerine Göre Analizi PDF
Gülay EKİCİ, Hakan KURT 1137-1164
Okul Yöneticilerinin Gelişimsel Değerlendirilmesine Yönelik Okul Yöneticilerinin Görüşleri PDF
Betül BALKAR, Sevilay ŞAHİN 1165-1184
Kullanıcıların Elektronik Kitap Görüntüleyicilerinde Bulunan Özellikler Hakkındaki Düşünceleri PDF
Erhan DELEN, Şevket Ceyhun ÇETİN, Murat KURUÇAY, Mehmet ÖREN 1185-1197


ISSN: 1303-0094

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.