Journal of Social Sciences

Gaziantep University Journal of Social Sciences is a peer-reviewed and international academic journal which is published four times in a year. The language of the journal is English. Turkish articles are only published in our web site. The language of Law articles could also be French.

The aim of Journal of Social Sciences [JSS] is to publish research articles on social sciences for contributing to the international social sciences literature. JSS publishes high quality studies in the fields of General Anthropology, Geography, History, Psychology, Archeology, Sociology, Economics, Business Administration, Linguistics International Affairs, Educational Sciences, Communications, Information Science, Law, Literature, and Philosophy. Although JSS has a preference for academic studies, it also welcomes studies that are written other researchers and practitioners. The goal of JSS is to constitute a qualified and continual platform for sharing studies of academicians, researchers and practitioners.


New contact information:
For general questions contact info: jss[at]gantep.edu.tr 
For editorial issues contact info: editor[at]gantep.edu.tr

Our manuscript format has been changed, click for NEW MANUSCRIPT FORMAT.

SAMPLE REGISTRATION FORM

Announcements

 

Notice

 

Dear Members;

When becoming a member of JSS (SAMPLE REGISTRATION FORM), it is strongly announced to fill the following fields;

  • Salutation
  • Reviewing interests
  • Bio statement

Our manuscript format has been changed, click for NEW MANUSCRIPT FORMAT.

 Guidelines for Publishing Educational Articles in JSS

click

Değerli Üyelerimiz;

Üye olunurken doldurulması zorunlu kısımlar haricindeki (ÖRNEK ÜYELİK FORMU);

  • Salutation (Unvan) (Ör: Prof. Dr./Doç. Dr./Yrd. Doç. Dr./Arş. Gör.)
  • Reviewing interests (İlgi alanları) (Ör: Çevre Ekonomisi, Pazarlama gibi)
  • Bio statement (Kısa öz geçmiş)

alanlarının doldurulması önemle duyurulur.

Makale Yazım Kuralları değişmiştir, yeni MAKALE YAZIM KURALLARI için tıklayınız.

JSS Eğitim Makaleleri Yayımlanma İlkeleri İçin

TIKLAYIN

 
Posted: 2013-05-16
 
More Announcements...

Vol 13, No 3 (2014)

Table of Contents

Economics

Muhasebe Meslek Mensuplarının Yönetimsel Sorunları Algılamaları Üzerine Bir Araştırma PDF
Nurettin İBRAHİMOĞLU, Ekrem KARA, Cengizhan KARACA 589-605
Pay Likiditesi ve Finansal Performans Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Borsa İstanbul Uygulaması PDF
Şükriye Gül REİS, Nurhan AYDIN 607-617

Geography

Türkiye’de Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) Yetiştiriciliği ve Bir Coğrafi İşaret Olarak Osmaniye Yerfıstığı PDF
Güven ŞAHİN 619-644

Literature

Harf Üzerine Tartışmalaraın Sebilürreşad Dergisine Yansımaları PDF
Mehmet SOĞUKÖMEROĞULLARI 645-655

History

Kırım Hanlığı’nda Köleliğin Sosyal ve Mali Boyutları PDF
Fırat YAŞA 657-669
17. Yüzyılın İkinci Yarısında Ayntab Şehrinde İşlenen Suçlar ve Cezaları PDF
Semiha Zehra ÖZHARAT 671-691
Hatıralarla Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına Girişi PDF
Mehmet BİÇİCİ 693-722

Education

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği İlişkin Öz-Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF
Recep BİNDAK, Abdurrahman EKİNCİ, M. Cevat YILDIRIM, Ömer Murat ÖTER, Faysal ÖZDAŞ, Mehmet Ali AKIN 723-734
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarına Yönelik Tartışmalı Konular Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. PDF
Bülent ALAGÖZ 735-766
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Geribildirim Kavramı, Geribildirimin Veriliş Tarzı Ve Zamanlaması İle İlgili İnançları PDF
Davut KÖĞCE, Adnan BAKİ 767-792
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen C1 Düzeyindeki Öğrencilerin Dinleme Becerisine İlişkin Görüşleri PDF
Kaan BÜYÜKİKİZ 793-805
The Use of Technology in Early Childhood Classrooms: An Investigation of Teachers’ Attitudes PDF
Kevser KOÇ 807-819


ISSN: 1303-0094

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.